Vormingsproject Zuid-Afrika

Met het vormingsproject Yebo! wil Don Bosco ook in Zuid-Afrika een steentje bijdragen aan de vorming van jongeren. In de zomer van 2015 organiseerden zes jongeren samen met plaatselijke vrijwilligers een animatorcursus. In een ervaringsgerichte aanpak gingen ze aan de slag om de jongeren te laten uitgroeien tot geëngageerde animatoren. Na die vormingsweek trokken de vrijwilligers naar een van de lokale speelpleinen om er mee te spelen met de kinderen, de animatoren te ondersteunen en samen te leven.

De Stichting ondersteunde dit project met 1743 euro.

Bedankt voor je interesse!