Privacyverklaring Don Bosco Stichting (Stichting van Openbaar Nut)

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website of diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijp je precies hoe wij werken.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Don Bosco Stichting. Je dient je ervan bewust te zijn dat Don Bosco Stichting niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. Don Bosco Stichting respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Don Bosco Stichting verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens om haar relaties een betere dienstverlening te kunnen garanderen. Hierbij streven we er steeds naar enkel die gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.


WAAROM DON BOSCO STICHTING GEGEVENS NODIG HEEFT

Don Bosco Stichting gebruikt jouw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het verwerken van gegevens als je een online gift doet. Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Jouw gegevens worden niet gebruikt om andere informatie of nieuwsbrieven toe te zenden over Don Bosco Stichting, tenzij je daar de toelating voor hebt gegeven. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Don Bosco Stichting of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


COMMUNICATIE

Don Bosco Stichting biedt een nieuwsbrief aan waarmee we geïnteresseerden willen informeren over diverse aspecten van onze werking. Hiervoor vragen we jouw e-mailadres en optioneel soms je naam, gstrongeente of geboortejaar. Pas na expliciete toeststrongming voegen wij jouw gegevens toe aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link om je af te melden.

Als je je inschrijft voor een evenstrongent dat Don Bosco Stichting organiseert (infoavond, benefietacties,  workshop, ...), verzamelen we jouw naam en strongailgegevens en vragen we optioneel je woonplaats, geboortejaar, geslacht en/of organisatie. Je kunt aangeven dat je in de toekomst op de hoogte wilt blijven van soortgelijke evenstrongenten.

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Don Bosco Stichting of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


HOE LANG DON BOSCO STICHTING GEGEVENS BEWAART

Don Bosco Stichting bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Don Bosco Stichting of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


DELEN MET ANDEREN

Don Bosco Stichting verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Don Bosco Stichting gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Via jouw internetbrowser heb je de mogelijkheid om cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van jouw internetbrowser.

GOOGLE ANALYTICS

Don Bosco Stichting maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Don Bosco Stichting bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa of de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Don Bosco Stichting te kunnen verstrekken en om zicht te krijgen op de effectiviteit van onze campagnes.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Don Bosco Stichting heeft hier geen invloed op.

Don Bosco Stichting heeft Google geen toeststrongming gegeven om via Don Bosco Stichting verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens – mits bewijs van uw identiteit - in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via mail op stichting@donbosco.be of per post naar Don Bosco Stichting, Naamsesteenweg 37, 3001 Heverlee. Don Bosco Stichting zal uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

Daarnaast kan je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Je richt dit schrijven aan ons via mail op stichting@donbosco.be of per post aan Don Bosco Stichting, Naamsesteenweg 37, 3001 Heverlee.


BEVEILIGEN

Don Bosco Stichting nestrongt de bescherming van jouw gegevens serieus en nestrongt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Don Bosco Stichting maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Don Bosco Stichting verzamelde persoonsgegevens, nestrong dan contact met  Don Bosco Stichting op via stichting@donbosco.be.  

www.donboscostichting.be is een website van Don Bosco Stichting.


Don Bosco Stichting (Stichting van Openbaar Nut) is als volgt te bereiken:

Adres (tevens adres van de maatschappelijke zetel): Naamsesteenweg 37, 3001 Heverlee

Ondernstrongingsnummer: 0896.565.258
Telefoon: 016 24 16 20 (kantooruren)
E-mailadres: stichting@donbosco.be 


Aanpassing van deze privacyverklaring

Don Bosco Stichting behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
Deze versie van de privacyverklaring dateert van 24/05/2018.

Bedankt voor je interesse!