Don Bosco is vooral bekend om zijn scholen, maar wereldwijd zijn er ook jeugdwerkingen en speelpleinen die zijn pedagogische visie volgen.­ Het zijn unieke­ plekken waar jongeren zich thuis voelen,­ aan de slag gaan met hun talenten, verantwoordelijkheid­ opnemen en waar duurzame vriendschappen ontstaan. Don Bosco Stichting investeert in vorming voor jongeren zodat hun talenten groeien en ze vol vertrouwen­ in het leven staan.

Don Bosco Stichting zoekt financiële middelen zodat het jeugdwerk van Don Bosco in binnen- en buitenland­ kan blijven bestaan.De fondsen

Droomfonds Don Bosco

Droomfonds Don Bosco zamelt financiële middelen in voor speelpleinen en vakantiewerkingen van Don Bosco in Vlaanderen en in de rest van de wereld. Jaarlijks zetten ongeveer 950 vrijwilligers zich met hart en ziel in op een speelplein of vakantiewerking van Don Bosco in Vlaanderen. Wereldwijd zijn er 1.929 speelpleinwerkingen van Don Bosco, waar 793.876 kinderen en jongeren onder leiding staan van 41.787 animatoren. Ze slagen er ieder jaar weer in om alle kinderen de kans te geven om de zomer van hun leven te beleven.

Van die animatoren gaat een speelse kracht uit en hun enthousiasme doet wonderen. Don Bosco speelpleinen en vakantiewerkingen staan echter voor financieel moeilijke tijden. Daardoor is het steeds moeilijker voor die jongeren om zich vrijwillig te blijven inzetten. Droomfonds Don Bosco wil hun enthousiasme stimuleren, de speelpleinen ondersteunen en zorgen voor voldoende spelmateriaal voor ieder kind. We zijn ervan overtuigd dat animatoren met een degelijke opleiding op een speelse manier kracht geven aan de samenleving van morgen. Zij geven ons hoop op een betere toekomst. 

Fonds Don Bosco Youth-Net

Het Fonds Don Bosco Youth-Net wil jongerenprojecten van Don Bosco steunen in heel Europa. Dankzij dit fonds kunnen jongeren een leerrijke ervaring opdoen in een Europese context en kan er een kwaliteitsvolle vorming en ondersteuning aangeboden worden aan de kernvrijwilligers.

Innovatieve projecten die passen binnen de missie en visie van het Europees netwerk Don Bosco Youth-Net worden eveneens via dit fonds gefinancierd.

Solidariteitsfonds

Jongeren kunnen aan het Solidariteitsfonds een tegemoetkoming vragen in de deelnameprijs van Don Bosco-activiteiten waaronder animatorcursussen­ en internationaal vrijwilligerswerk. Ondanks dat Don Bosco het inschrijvingsgeld bewust laag houdt, kan het zijn dat het bedrag te hoog is voor jongeren met financieel minder kansen.

We zijn ervan overtuigd dat alle jongeren de kans verdienen om deel te nemen aan projecten van Don Bosco zodat ze met vorming en engagement kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dankzij het Solidariteitsfonds kunnen jongeren met financieel minder kansen toch deelnemen aan de activiteiten die Don Bosco organiseert.

Fonds Vrienden van Don Bosco Stichting

Een groep enthousiaste vrienden heeft een speciaal­ fonds opgericht bij de Koning Boudewijnstichting: de “Vrienden van Don Bosco Stichting”. Dankzij dit fonds ontvang je een fiscaal attest bij een gift vanaf € 40. Zo kan iedereen op een fiscaal vriendelijke manier bijdragen tot de realisatie­ van projecten van de Don Bosco Stichting.

De “Vrienden van Don Bosco Stichting” organiseren events voor Don Bosco Stichting: zo zetten ze hun schouders onder de jaarlijkse brunch en quiz. Heb jij zin om mee te werken? Neem contact op met de Vrienden van Don Bosco Stichting via stichting@donbosco.be of surf naar www.vriendenvandonbosco.be.

Bedankt voor je interesse!