Vormingsproject Malawi

Tijdens de zomer van 2015 trok een groep Vlaamse vrijwilligers naar Malawi om er vorming te geven aan jongeren van de lokale Don Boscospeelpleinwerking. Met de Afrikaanse vrijwilligers werd gezocht naar de beste methodieken om samen vorming te geven aan de jongeren. Daarna gingen ze de uitdaging aan om samen op een speelplein te staan en ondersteunden ze het Don Boscojeugdcentrum. Het nauwe samenwerken en samenleven zorgde ervoor dat het een intense en leerrijke ervaring werd. Ze leerden wederzijds een positieve houding aan te nemen tegenover andere culturen en diversiteit.

Dit project kreeg een ondersteuning van 1628 euro.

Bedankt voor je interesse!