Vorming van jongeren

Vele jongeren willen zich graag met hart en ziel engageren in een jeugdbeweging of op een speelplein. Daarbij hebben ze vorming en begeleiding nodig. Die vorming speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van vaardigheden, talenten en competenties bij jongeren, niet alleen op school, maar ook – en misschien vooral – in de vrije tijd. 
Don Bosco Stichting zorgde voor financiële middelen zodat 648 jongeren een degelijke en betaalbare vorming konden volgen waarin ze voorbereid werden op hun taak als leider in het jeugdwerk.

Don Bosco Stichting steunde vorming van jongeren in 2017 met een bedrag van € 25 000.

Bedankt voor je interesse!