Vormingsaanbod voor jongeren

Vorming speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van vaardigheden, talenten en competenties bij jonge mensen. Dat geldt niet alleen in een schoolse context, maar ook – en misschien vooral – in de vrije tijd. Vele jongeren willen zich graag met hart en ziel engageren in een jeugdbeweging of op een speelplein. Maar ze zijn daarbij ook vragende partij om hierin begeleid en gevormd te worden.

De organisatie Jeugddienst Don Bosco speelt hierop in en organiseert een ruim aanbod aan vormingsinitiatieven. Dat aanbod omvat zowel erkende kadervorming (leidend tot een attest van de Vlaamse overheid) als specialisatie-cursussen en sessies. Via de organisatie van allerlei vormingen en cursussen ontdekken animatoren hun vaardigheden en worden ze uitgedaagd om hun grenzen te verleggen. Jeugddienst Don Bosco werkt daarbij op een speelse en ervaringsgerichte manier. Zo worden er jaarlijks een 600-tal jongeren voorbereid op hun begeleidingstaak in het jeugdwerk. In 2016 konden we hen ondersteunen met 20.000 euro. Die middelen worden besteed aan didactisch materiaal en vorming van de instructeurs.

Bedankt voor je interesse!