Vorming van jongeren

Don Bosco Stichting is overtuigd van de ­meerwaarde die vorming biedt en steunt ­vormingsinitiatieven in samenwerking met Jeugddienst Don Bosco.

Er worden erkende animator-, hoofd­animator- en instructorcursussen ­georganiseerd waarmee jongeren een attest van de Vlaamse overheid kunnen behalen. Op deze cursussen ontdekken de jongeren hun vaardigheden en worden ze uitgedaagd om hun grenzen te verleggen. Ze werken op een speelse en ervaringsgerichte manier en met de ­pedagogische​ visie van Don Bosco.

Jongeren willen zich met hart en ziel ­engageren op een speelplein, maar hebben wel degelijk vorming en ­begeleiding nodig.

Die vorming speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van vaardigheden, talenten en competenties bij jongeren, niet alleen op school, maar ook – en misschien vooral – in de vrije tijd.

Het organiseren en aanbieden van deze vormingen vraagt een stevige financiële investering. We merken dat het voor een groter wordende groep jongeren moeilijker wordt om de deelnameprijs van deze cursus te kunnen betalen. Hierdoor krijgen ze ­pedagogisch niet alle kansen.

‘De animatorcursus was voor mij een heel ­fijne ervaring omdat ik in een groep ­terechtkwam met jongeren met dezelfde mindset en interesses.’ 

Myrthe, oud-cursist

Don Bosco Stichting zoekt financiële ­middelen om de animatorcursussen ­betaalbaar te houden en om jongeren voor wie de kostprijs te hoog is te laten ­inschrijven met ondersteuning­ van het ­Don Bosco ­Solidariteitsfonds. 

Droomfonds Don Bosco steunde ­vorming van ­jongeren met een bedrag van € 10 000. ­Die financiële middelen gingen naar de ­ondersteuning van de algemene werking, ­de aankoop van didactisch materiaal en vorming van de instructoren.

Wil je op de hoogte blijven?
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief