Vorming van jongeren

Vele jongeren willen zich graag met hart en ziel engageren in een jeugdbeweging of op een speelplein.­ Daarbij hebben ze vorming en begeleiding­ nodig. Die vorming speelt een belangrijke­ rol in de ontwikkeling van vaardigheden, talenten en competenties, niet alleen op school, maar ook - en misschien vooral - in de vrije tijd.

Don Bosco Stichting zorgde voor financiële middelen zodat een 800-tal jongeren een degelijke­ en betaalbare vorming konden volgen waarin ze voorbereid werden op hun taak als leider in het jeugdwerk.

Wij investeerden in 2018 voor een bedrag van €15 000 in vorming van jongeren.

Bedankt voor je interesse!