Vorming van jongeren

In 2018 hebben enkele jongeren dankzij het Solidariteitsfonds een tegemoetkoming van

in totaal 285 euro in de deelnameprijs aan vormingsinitiatieven gekregen.

Bedankt voor je interesse!