Vides Bolivia

Met het project Vides Bolivia trokken vijf Vlaamse vrijwilligsters in de zomer van 2016 naar Casa Maïn. Casa Maïn is een tehuis van de zusters van Don Bosco in Santa Cruz voor ongeveer 120 kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar. De kinderen komen er terecht wegens verwaarlozing of misbruik. De meeste onder hen hebben 'een rugzak van hun verleden mee' en kunnen het de vrijwilligers soms moeilijk maken. Langs de andere kant zijn het schatten van kinderen. De vrijwilligsters deden aan huiswerkbegeleiding, gaven Engelse les en ondersteunden de lokale speelpleinwerking.

Dit project kon rekenen op een ondersteuning van 1500 euro.

Bedankt voor je interesse!