Team Paco Zambia

Een groep van zes Vlaamse vrijwilligers trok tijdens de zomer van 2016 naar Zambia. Samen met lokale vrijwilligers werd in een eerste periode een animatorcursus georganiseerd voor de lokale animatoren. Tijdens een tweede periode werden de cursisten begeleid op het speelplein. Het nauwe samenwerken en samenleven zorgde ervoor dat het een intense en leerrijke ervaring werd.

Met de opgehaalde financiële middelen werd de kostprijs van de cursus voor de lokale animatoren haalbaar gemaakt en werd het speelpleinproject ter plaatse ondersteund. Dat resulteerde in de aanleg van een geasfalteerd sport- en spelterrein.

De Stichting kon, ook dankzij de steun van de vastenactie van Basisschool Kinderland in Kortrijk, een bedrag neertellen van 4000 euro ter ondersteuning van dit project.

Bedankt voor je interesse!