Speelplaatsanimatie

Speelplaatsanimatie is een project op school waar leerlingen uit de derde graad voor leerlingen­ uit de eerste graad een activiteitenaanbod samenstellen­ om de middagspeeltijd een zinvolle invulling te geven. Het vormt een saaie speelplaats om tot een speelse ontmoetingsplaats, een positief en verdraagzaam klimaat, waar jongeren met elkaar spelen en met elkaar leren omgaan. Dat is iets waar Don Bosco zelf ook steeds naar streefde. Bovendien zullen de leerlingen op deze manier niet de kans krijgen om te vervallen in probleemgedrag zoals ruzies, pesten en spijbelen.

Het project speelplaatsanimatie kreeg een boost in 2019. Ondertussen is de samenwerking met de scholen groeiend en werd er een samenwerking aangegaan met Moev.

Wij investeerden in 2019 met een bedrag van € 6250 in speelplaatsanimatie.

Bedankt voor je interesse!