Vorming van jongeren

In 2017 hebben twee jongeren dankzij het Solidariteitsfonds een tegemoetkoming van in totaal 395 euro in de deelnameprijs aan vormingsinitiatieven gekregen.

Dit fonds werd dankzij de Kerstactie van 2017 groter: er werd maar liefst 1.365 euro ingezameld. Daardoor kunnen in de toekomst nog meer jongeren met financieel minder kansen deelnemen aan Don Boscoactiviteiten. In de toekomst hopen we het Solidariteitsfonds verder uit te bouwen zodat het ook voor de speelpleinwerkingen van Don Bosco mogelijkheden kan bieden. 

Wil je op de hoogte blijven?
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief