Vorming van jongeren

in 2015 en 2016 konden vier jongeren een beroep doen op het Solidariteitsfonds voor een tegemoetkoming in de deelnameprijs aan vormingsinitiatieven. In totaal werd een bedrag besteed van 440 euro.

Dit fonds wordt in de toekomst verder uitgebouwd en versterkt, zodat dit ook voor de speelpleinwerkingen van Don Bosco een rol kan gaan spelen.

Bedankt voor je interesse!