Kerstactie Akindo

De vakantiewerking Akindo vzw organiseerde in 2016 een kerstkamp voor 35 maatschappelijk kwetsbare kinderen die thuis geen warme kerst konden vieren. Voor dat kamp werd aan de ouders een bijdrage gevraagd van 48 euro, maar zelfs dat was voor een aantal gezinnen te hoog. Tegelijk wilde Akindo er een écht kerstkamp van maken. Daarvoor wilden ze specifiek knutselmateriaal aankopen en aangepaste activiteiten voorzien, en zorgen voor een cadeautje en een kerstkaart voor elk kind. Daarbij dachten ze ook aan de zeventig kinderen die op de wachtlijst stonden en die ze ook graag een cadeautje en kerstkaart wilden bezorgen.

Om de nodige middelen samen te krijgen, werd binnen Droomfonds Don Bosco een kerstactie uitgewerkt. Met succes. Er werd 1315 euro ingezameld, voldoende om dit alles te realiseren.

Bedankt voor je interesse!