Hi(t)here! spelnamiddag

Een groepje van enkele enthousiaste jongeren, die allen deelnamen aan een internationaal seminarie over vluchtelingenproblematiek georganiseerd door Don Bosco Youth-Net, staan aan de oorsprong van het project Hi(t)here.

Het doel van dat project is jonge vluchtelingen hier in Vlaanderen warm te maken om als animator aan de slag te gaan op een speelpleinwerking. In eerste instantie organiseerden zij in 2016 enkele spelnamiddagen in vluchtelingencentra. Dat wordt in 2017 uitgebreid met de bedoeling om ook via andere samenwerkingsverbanden jonge vluchtelingen warm te maken om animator te worden.

Dit project ontving in 2016 een ondersteuning van 1600 euro.

Bedankt voor je interesse!