Groeiboekje instructoren

Om de vele vormingen te organiseren binnen Jeugddienst Don Bosco wordt een beroep gedaan op vrijwilligers die als instructeur aan de slag gaan. Zij begeleiden de cursussen en vormingen waaraan jongeren deelnemen die animator willen worden. Jeugddienst Don Bosco ontwikkelde in 2015 een groeiboekje dat als doelstelling heeft de instructeurs te stimuleren om te reflecteren over hun eigen competenties en hun groeipad binnen de werking. Door middel van speelse oefeningen worden die vrijwilligers aangespoord om hun eigen functioneren onder de loep te nemen en hun competenties en talenten onder woorden te brengen. Door hun ontwikkeling op die manier bij te houden, hebben ze meer inzicht in hun eigen kennen en kunnen, en staan ze steviger in hun schoenen.

Via Don Bosco Stichting werd een ondersteuning voorzien van 1000 euro.

Bedankt voor je interesse!