Wat is Don Bosco Stichting?

Don Bosco is vooral bekend om zijn scholen, maar wereldwijd zijn er ook jeugdwerkingen en speelpleinen die zijn pedagogische visie volgen.­ Het zijn unieke­ plekken waar jongeren zich thuis voelen,­ aan de slag gaan met hun talenten, verantwoordelijkheid­ opnemen en waar duurzame vriendschappen ontstaan. Don Bosco Stichting investeert in vorming voor jongeren zodat hun talenten groeien en ze vol vertrouwen­ in het leven staan.

Don Bosco Stichting zoekt financiële middelen zodat het jeugdwerk van Don Bosco in binnen- en buitenland­ kan blijven bestaan.

Don Bosco Stichting bestaat uit vier fondsen: Droomfonds Don BoscoSolidariteitsfondsFonds Don Bosco Youth-Net en Fonds Vrienden van Don Bosco Stichting.

VORMING

Don Bosco Stichting steunt projecten waar vorming van jongeren centraal staat.

Don Bosco is opvoeder geworden omdat hij geraakt werd door jongeren. Werken met jongeren vraagt niet alleen passie, maar ook de vereiste vaardigheden. Om die te ontwikkelen is vorming essentieel. Net als Don Bosco zien wijvorming als een hefboom voor jongeren om hun toekomst zelf in handen te nemen en hun leven richting te geven.

We helpen hen te sleutelen aan hun eigen vaardigheden, we dagen hen uit om hun eigen grenzen te verleggen en creatief aan de slag te gaan. Talenten ontwikkelen en enthousiasme stimuleren­ is belangrijk voor jongeren die zich vrijwillig engageren bij Don Bosco.

ONTMOETING

Don Bosco Stichting steunt projecten waar ontmoeting­ tussen jongeren mogelijk wordt gemaakt.

Don Bosco geloofde in de waarde van vriendschappen tussen jongeren en goede groepsdynamiek. Waar vriendschap­ ruimte krijgt en er vertrouwen is, daar leren jongeren van elkaar, versterken ze hun sociale vaardigheden, leren ze samenwerken en beleven en creëren ze verbondenheid. Die verbondenheid reikt veel verder dan de eigen groep en zorgt ervoor dat ze zich ook in de maatschappij solidair opstellen.

Net als Don Bosco doen jongeren dit met oog voor de meest kwetsbaren, zowel in eigen land als in de rest van de wereld.

GELOOF & ZINGEVING

Don Bosco Stichting steunt projecten waar geloof en zingeving op de voorgrond treden.

Voor Don Bosco was geloof een van de drie pijlers van zijn pedagogie, naast hartelijkheid­ en redelijkheid. Voor hem hing verbondenheid­ tussen mensen samen met de verbondenheid­ met God.

In elke jongere leeft het verlangen om voluit te leven en ze zoeken naar wat hen hierbij kan steunen. Wij vinden het dan ook belangrijk om aandacht te besteden aan uitgesproken momenten waarin geloof en zingeving het middelpunt vormen. Zo kunnen jongeren groeien in het mens-zijn in al zijn dimensies.

ENGAGEMENT & VRIJWILLIGERSWERK

Don Bosco Stichting steunt jeugdwerkingen en speelpleinen in heel de wereld, met vorming van de begeleiders­ en spelmateriaal voor alle kinderen.

Wereldwijd zijn er bijna 2 000 speelpleinen van Don Bosco, waar jaarlijks meer dan 41 000 vrijwilligers zich inzetten.­ Jongeren nemen er verantwoordelijkheid op en dragen mee de werking. Die speelpleinwerkingen­ zijn de plaatsen bij uitstek waar jongeren ruimte krijgen om zelf aan de slag te gaan, kinderen te animeren via sport en spel, hun talenten te ontwikkelen en stil te staan bij zichzelf en bij wat hen richting geeft. Het zijn wonderbaarlijke plekken waar de jongeren veel geven en tegelijk ook veel ontvangen.

Don Bosco Stichting kan je ook terugvinden op Goededoelen.be
De gecontroleerde jaarrekening wordt jaarlijks in alle transparantie gepubliceerd op donorinfo.be.

Bedankt voor je interesse!