Wat is Don Bosco Stichting?

Don Bosco is vooral bekend om zijn scholen, maar ook in het jeugdwerk zijn er wereldwijd speelpleinen en vakantiewerkingen die werken volgens zijn pedagogische visie. Het zijn unieke plekken waar jongeren zich thuis voelen, aan de slag kunnen gaan met hun talenten, verantwoordelijkheid mogen opnemen en waar duurzame vriendschappen ontstaan. Don Bosco Stichting investeert in vorming voor jongeren zodat hun talenten kunnen groeien en ze vol vertrouwen in het leven staan. Don Bosco Stichting zoekt financiële middelen zodat het jeugdwerk van Don Bosco in binnen- en buitenland kan blijven bestaan.

De Stichting brengt financiële middelen samen om vrijwilligerswerk, vormingsinitiatieven en zingevingsactiviteiten te ondersteunen van jeugdorganisaties van Don Bosco, zowel nationaal als internationaal. De Stichting wil daarmee de werking van Don Boscojeugdorganisaties stimuleren zodat iedere jongere, in een aangepaste speelomgeving en onafhankelijk van zijn of haar situatie, kan deelnemen aan die initiatieven. Als organisatie laten we ons inspireren door de visie van Don Bosco. 

Uniek is de typische aanpak gebaseerd op de visie en spirit van Don Bosco, waarbij jongeren ruimte krijgen om:

  • zich thuis te voelen, zich te ontwikkelen en zichzelf te zijn;
  • hun kennis uit te breiden, te werken aan hun vaardigheden en verantwoordelijkheid­ op te nemen;
  • elkaar te ontmoeten, verbondenheid te creëren, ­­­ in gesprek te gaan en te discussiëren en samen dingen te beleven en te organiseren;
  • op zoek te gaan naar de grond van hun bestaan, uitgedaagd te worden en stil te blijven staan bij hun relatie tot zichzelf, de wereld en God.

Don Bosco Stichting heeft vier fondsen: Droomfonds Don BoscoSolidariteitsfondsFonds Don Bosco Youth-Net en Fonds Vrienden van Don Bosco Stichting.

VORMING

Don Bosco is opvoeder geworden omdat hij geraakt werd door jongeren. Werken met jongeren vraagt niet enkel passie, maar ook de vereiste vaardigheden. Om die te ontwikkelen is vorming essentieel. Net als Don Bosco zien wij vorming als een hefboom voor jongeren om hun toekomst zelf in handen te nemen en hun leven richting te geven. We helpen hen te sleutelen aan hun eigen vaardigheden, we dagen hen uit om hun eigen grenzen te verleggen en creatief aan de slag te gaan. Talenten ontwikkelen en enthousiasme stimuleren is cruciaal voor jongeren die zich als vrijwilliger bij Don Bosco engageren.

Don Bosco Stichting steunt projecten waar vorming van jongeren centraal staat.

ONTMOETING

Don Bosco geloofde in de waarde van vriendschappen tussen jongeren en goede groepsdynamiek. Waar vriendschap­ ruimte krijgt en er vertrouwen is, daar leren jongeren van elkaar, versterken ze hun sociale vaardigheden, leren ze samenwerken en beleven en creëren ze verbondenheid. Die verbondenheid reikt veel verder dan de eigen groep en zorgt ervoor dat ze zich ook in de maatschappij solidair opstellen. Net als Don Bosco doen ze dit met oog voor de meest kwetsbaren, zowel in eigen land als in de rest van de wereld.

Don Bosco Stichting steunt projecten waar ontmoeting­ tussen jongeren mogelijk wordt gemaakt.

GELOOF - ZINGEVING

Voor Don Bosco was geloof een van de drie pijlers van zijn pedagogie, naast hartelijkheid­ en redelijkheid. Voor hem hing verbondenheid­ tussen mensen samen met de verbondenheid­ met God. In elke jongere leeft het verlangen om voluit te leven en ze zoeken naar wat hen hierbij kan steunen. Wij vinden het dan ook belangrijk om aandacht te besteden aan uitgesproken momenten waarin geloof en zingeving het middelpunt vormen. Zo kunnen jongeren groeien in het mens-zijn in al zijn dimensies. 

Don Bosco Stichting steunt projecten waar geloof en zingeving op de voorgrond treden.

ENGAGEMENT - VRIJWILLIGERSWERK

Wereldwijd zijn er bijna 2000 speelpleinen en oratoriowerkingen­ van Don Bosco, waar jaarlijks meer dan 41 000 vrijwilligers zich inzetten.­ Jongeren nemen er verantwoordelijkheid op en dragen mee de werking. Die oratoria en speelpleinwerkingen­ zijn de plaatsen bij uitstek waar jongeren ruimte krijgen om zelf aan de slag te gaan, kinderen te animeren via sport en spel, hun talenten te ontwikkelen en stil te staan bij zichzelf en bij wat hen richting geeft. Het zijn wonderbaarlijke plekken waar de jongeren veel geven en tegelijk ook veel ontvangen. 

Don Bosco Stichting steunt speelpleinwerkingen in heel de wereld, met vorming van de begeleiders en spelmateriaal voor alle kinderen.

Don Bosco Stichting kan je ook terugvinden op Goededoelen.be
De gecontroleerde jaarrekening wordt jaarlijks in alle transparantie gepubliceerd op donorinfo.be.

Bedankt voor je interesse!